klibokšėti

klibokšėti
klibokšė́ti, klibókši, -ė́jo intr. šlubčioti: Ką gi pasidarei kojai, kad klibókši? Užp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atklibokšėti — intr. šlubčiojant ateiti: Žiūrėk, koks čia senis atklibokši Užp. klibokšėti; atklibokšėti; nuklibokšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuklibokšėti — intr. šlubčiojant nueiti: Ar nepažinai, koks čia žmogus su dviem lazdom nuklibokšėjo? Užp. klibokšėti; atklibokšėti; nuklibokšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”